Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova – III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 05.06.2024 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2024 -2025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2024 29.05.2024 10:00
PD k realizaci PC v k. ú. Mlýnská a Sněžná včetně GTP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 27.05.2024 09:30
Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 29.05.2024 09:00
Účelové komunikace v k.ú. Božejovice
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 05.06.2024 09:00
Založení lučního porostu Tvrdín
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 20.06.2024 09:00
KoPÚ Borovnička a v navazující části k.ú. Borovnice u Staré Paky
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 03.06.2024 09:00
Realizace VPC 6R a výsadba doprovodné zeleně v k.ú. Hory u Jenišova
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 06.06.2024 08:30
Polní cesta VC1 v k. ú. Železná u Libořic
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2024 06.06.2024 09:00
LBK 47 s cestou VC9AB k.ú. Chodeč u Mělníka
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2024 10.06.2024 08:30
Část 3 - Projektová dokumentace pro rybník Dubovec VN1 v k.ú. Chvalkovice v Čechách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 24.05.2024 12:00
Část 2 - Projektová dokumentace pro plošnou zeleň IP4 s protierozní funkcí v k.ú. Chvalkovice v Čechách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 24.05.2024 12:00
Část 1 - Projektová dokumentace pro protierozní příkop s cestou PC20 a IP1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a Červená Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 24.05.2024 12:00
Zpracování projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení - okres Náchod 2024
VZ malého rozsahu Zadávání 14.05.2024
Revitalizace vodoteče, polní cesta NCV5 KoPÚ Svojnice a polní cesty C3 a C4 - KoPÚ Protivec
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 07.06.2024 09:00
všechny zakázky