Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lančov
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2023 12.01.2024 09:00
Geotechnický průzkum pro PSZ KoPÚ Budiměřice
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.12.2023 08.12.2023 09:00
Úklidové služby pro budovu KPÚ pro Plzeňský kraj 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.11.2023 08.12.2023 10:00
Studie odtokových poměrů v JV části Děčínska
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2023 11.12.2023 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Habartice u Jindřichova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2023 06.12.2023 09:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ 2023/II - okres Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2023 05.12.2023 09:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Oldřichov nad Ploučnicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2023 04.12.2023 09:00
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2024 a 2025
podlimitní Hodnocení 15.11.2023 05.12.2023 08:00
Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2024 - 2025
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.11.2023 27.11.2023 08:30
Geodetické činnosti pro KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2023 - 2026
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 20.11.2023 09:00
Poskytování obnovy Maintenance na produkt Kofax Express Desktop
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2023 27.11.2023 10:00
Protierozní opatření v k.ú. Dubenec - II. etapa
nadlimitní Hodnocení 18.10.2023 20.11.2023 09:00
Licenční podpora agendového systému pozemkových úprav (ASPÚ) a rozvoj SW dle legislativních požadavků pro období 2024 - 2026
nadlimitní Hodnocení 09.10.2023 13.11.2023 10:00
Licenční podpora elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro roky 2024–2026
nadlimitní Hodnocení 09.10.2023 13.11.2023 10:00
PTK na zakázku pro zajištění služeb provozu a rozvoje geoinformačního systému SPÚ
nadlimitní Zadávání 04.10.2023 19.10.2023 09:00
všechny zakázky