Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Vavřinec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 24.01.2020 09:00
Školení řidičů referentských vozidel
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2020 14.01.2020 12:00
Polní cesta C8 v k.ú. Dolní Ves
podlimitní Příjem nabídek 09.01.2020 28.01.2020 09:00
TDS a BOZP pro stavbu OP1 v k.ú. Markvartice a MOKŘAD 3 v k.ú. Bynovec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2020 20.01.2020 09:00
Ekologický audit
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2020 20.01.2020 10:00
Metodický návod pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách
podlimitní Příjem nabídek 23.12.2019 21.01.2020 10:00
Strategie Státního pozemkového úřadu 2021 – 2025
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.12.2019 08.01.2020 10:00
Zajištění licenční a systémové podpory aplikací platformy Bentley Systems
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.12.2019 08.01.2020 10:00
Zajištění systémové, technické podpory aplikace Pozem+ a metodické podpory VFP
nadlimitní Příjem nabídek 19.12.2019 22.01.2020 10:00
Zajištění systémové, technické podpory aplikací PROLAND, DMT Atlas a metodické podpory VFP
nadlimitní Příjem nabídek 19.12.2019 22.01.2020 10:00
Dodávka tabletů
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2019 02.01.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2019 30.01.2020 09:00
Řízení IT projektů a analytické činnosti ve vztahu k agendovým systémům
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.12.2019 23.12.2019 10:00
PD „Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.12.2019 18.12.2019 09:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.12.2019 17.12.2019 10:00
všechny zakázky