Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace polních cest C3, C5, C10, C25 a výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 04.05.2021 12:30
Projekty na realizaci polních cest HPC40 k.ú. Choťovice a VPC1, VPC2 k.ú. Oseček
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 29.04.2021 10:00
Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 10.05.2021 09:00
Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3 v k.ú. Nedachlebice
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 06.05.2021 09:00
Polní cesta HPC1 v k.ú. Šebestěnice
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 04.05.2021 09:00
PD – Vodní nádrž N1 s LBC, polní cestou HC2 včetně IP13 v k.ú. Holubice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 29.04.2021 09:00
Realizace SZ Suchdol nad Odrou - polní cesta C27 a sjezd HS10
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 10.05.2021 09:00
Revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 10.05.2021 10:00
Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC2-R v k.ú. Matějovice
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 03.05.2021 09:00
Vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty VC4 - R a vybudování polní cesty VC6 v k.ú. Tachov u Doks včetně geotechnického průzkumu (GTP)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 26.04.2021 09:00
Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice
podlimitní Příjem nabídek 14.04.2021 03.05.2021 09:00
Projektová dokumentace k realizaci PSZ v k.ú. Jítrava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 23.04.2021 10:00
Polní cesty HC1 a HC4 v k.ú. Mlázovice
podlimitní Příjem nabídek 14.04.2021 30.04.2021 09:00
Výstavba polní cesty VPC C1 v k.ú. Pulečný
podlimitní Příjem nabídek 14.04.2021 30.04.2021 08:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE KE STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE S OHLEDEM NA ASPEKTY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ
podlimitní Zadávání 13.04.2021 29.04.2021 10:00
všechny zakázky