Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS-Rekonstrukce otopného systému v administrativní budově v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 04.10.2023 09:00
Vypracování PD pro rekonstrukci kotelny administrativní budovy SPÚ v Ostravě, Libušina 8
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 09.10.2023 09:00
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Rudné
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 05.10.2023 08:30
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 05.10.2023 08:30
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a po KoPÚ v k.ú. Rudné
VZ malého rozsahu Zadávání 27.09.2023
Zpracování dokumentace pro vodní díla „Slavík I“ a „Slavík II“ v katastrálním území Slavičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 06.10.2023 09:00
Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic – náprava škod po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 03.10.2023 08:00
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Poustka u Františkových Lázní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 09:00
Vybudování trafostanic v k.ú. Kostelec u Stříbra a Stříbro a oprava trafostanic v k.ú. Čečkovice a Černošín
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2023 20.10.2023 08:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Jindřichův Hradec - rok 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2023 27.09.2023 09:00
Rekonstrukce otopného systému v administrativní budově v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2023 26.09.2023 09:00
Poskytnutí geodetických služeb - Vytyčení vlastnických hranic po dokončených KoPÚ v okr. Beroun 2023/2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2023 26.09.2023 10:00
Oprava vodní nádrže Chyjice
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2023 16.10.2023 09:00
Dodávka originálních tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích zařízení SPÚ
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2023 25.09.2023 10:00
Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2023 16.10.2023 09:00
všechny zakázky