Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesty Malý Újezd –TD a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2019 02.04.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Pozďatín
nadlimitní Příjem nabídek 21.03.2019 30.04.2019 10:00
Polní cesty za Dvorem s brodem a průlehem v Borovnici
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 09.04.2019 09:00
Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 04.04.2019 09:00
Realizace polní cesty HC8 v k.ú. Háje nad Teplou.
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 05.04.2019 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitých věcí nacházejících se ložiscích nerostných surovin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 27.03.2019 14:00
Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2019 04.04.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice
nadlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 16.04.2019 09:00
Pronájem prostor pro úvodní jednání ke KoPÚ v k.ú. Nižbor a Stradonice
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 14.03.2019
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Srbská Kamenice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2019 22.03.2019 09:00
Zpracování dat výstupů pozemkových úprav - II.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2019 26.03.2019 12:00
TDS a BOZP C18a k.ú. Růžová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2019 27.03.2019 09:00
Tlumačov - kácení topolů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2019 19.03.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Ročov, Úlovice a Břínkov
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2019 18.04.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Slavíkovice u Jemnice
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2019 24.04.2019 10:00
všechny zakázky