Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 12.11.2021 09:00
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Žákovice – III.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 01.11.2021 09:00
Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 08.11.2021 09:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2022-2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 05.11.2021 09:00
Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 03.11.2021 08:00
Výměna kotlů v 7 bytech Radouňka, Novodvorská čp. 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 25.10.2021 09:00
Realizace protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 25.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 25.10.2021 09:00
Technický dozor stavebníka při demolici objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2021 21.10.2021 10:00
Údržba HOZ AII (TŘEBĚTICE)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2021 18.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná
nadlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 05.11.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cesty VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2021 13.10.2021 09:00
Zpracování návrhů 2 KoPÚ – KoPÚ Bořkov a KoPÚ Nedvězí u Semil (III.)
podlimitní Vyhodnoceno 23.09.2021 11.10.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zborná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2021 06.10.2021 09:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE NA DODÁVKU HYBRIDNÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL (MILD-HYBRID) PRO STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
nadlimitní Zadávání 22.09.2021 07.10.2021 23:59
všechny zakázky