Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pelejovice
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2019 17.06.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pomezí nad Ohří a Dolní Hraničná
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2019 10.06.2019 08:00
Polní cesty a protierozní opatření Krajníčko
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 03.06.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 05.06.2019 08:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice a Sušany
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2019 21.06.2019 09:00
Koordinátor klíčových IT projektů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 29.05.2019 10:00
Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice.
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 31.05.2019 09:00
Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 27.05.2019 17:00
Projektová dokumentace pro polní cesty HPC C3 a VPC C1 v k.ú. Pulečný, včetně zajištění dokladů pro žádost o stavební povolení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 23.05.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří a Trhonín
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2019 27.06.2019 09:00
Polní cesta RCV17 a RCV17-1 - KoPÚ Vitějovice
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2019 28.05.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Dolní Lánov
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2019 10.06.2019 08:30
Předběžná tržní konzultace - Zajištění komerční spisovny pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání VZ 09.05.2019 24.05.2019 14:00
Rozbory sedimentů, půdy a odpadní vody
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2019 22.05.2019 10:00
Geodetické služby 02/2019 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2019 22.05.2019 09:00
všechny zakázky