Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
TD, koordinátor BOZP při výstavbě PC C7, C24-Doubravany, C14-Sovenice, C6-Seletice, C22, C21-Doubravany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2019 27.09.2019 10:00
Studie odtokových poměrů v k.ú. Krty a Jesenice u Rakovníka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2019 26.09.2019 10:00
Údržba HOZ Libáň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2019 27.09.2019 09:00
KoPÚ Turov_D35
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 21.10.2019 08:00
Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2019 01.10.2019 09:00
Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 a st.č. 1308/1 v k.ú. Česká Kamenice – oprava hráze a bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 20.09.2019 12:00
Realizace polních cest v k.ú. Konojedy – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 23.09.2019 10:00
Intranet na platformě SharePoint
podlimitní Příjem nabídek 09.09.2019 11.10.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stošíkovice na Louce
podlimitní Příjem nabídek 05.09.2019 25.09.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Biskoupky na Moravě
podlimitní Příjem nabídek 05.09.2019 23.09.2019 09:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moraveč u Chotovin
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2019 18.09.2019 09:00
Údržba HOZ Mnětice
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2019 18.09.2019 17:00
Odstranění silážní jámy v k.ú. Dolní Marklovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2019 11.09.2019 09:00
Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 30.09.2019 09:00
Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 30.09.2019 09:00
všechny zakázky