Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace oplocení MŠ Kladno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2019 31.07.2019 10:00
Odstranění čerpací stanice pohonných hmot Velenovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 25.07.2019 10:00
Vytyčení nových pozemků dle schválených návrhů po pozemkových úpravách v k.ú. Křížov pod Blaníkem, Studený, Vracovice, Pravonín, Tisek, Milovanice, Nová ves u Postupic a Postupice.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 31.07.2019 10:00
Polní cesta HC7 v k.ú. Medlov u Uničova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 31.07.2019 09:00
B-B-V. 1. stavba - rekonstrukce budovy závlahové ČS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 06.08.2019 15:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bousín a k.ú. Repechy
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2019 05.08.2019 09:00
Stavba polní cesty C9 v k.ú. Chudčice
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2019 02.08.2019 09:00
Účelové komunikace 18, 19, 20 a 22 v k. ú. Skalice nad Lužnicí
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2019 05.08.2019 09:00
Údržba a úklid pozemků ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 29.07.2019 10:00
Výstavba a obnova polní cesty HPC 9 v k.ú. Žalany
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2019 01.08.2019 08:00
„Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Kosmo, Žíchovec a Němčice u Netolic“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 25.07.2019 09:00
Výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice/2
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2019 01.08.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hybrálec
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2019 02.09.2019 10:00
Koordinátor klíčových IT projektů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 30.07.2019 10:00
KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2019 28.08.2019 10:00
všechny zakázky