Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace a autorský dozor na VHO opatření v k.ú. Rytířov, Bynovec II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 01.03.2019 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dasnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 04.03.2019 10:00
Oprava mlýnského náhonu v k. ú. Odry III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 01.03.2019 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Rychnov nad Kněžnou na období 2019-2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 04.03.2019 09:00
Předběžná tržní konzultace - personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání VZ 12.02.2019 22.02.2019 14:00
Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 27.02.2019 09:00
Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 28.02.2019 09:00
Zajištění SW maintenance na produkt Kofax express desktop
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2019 19.02.2019 10:00
Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 26.02.2019 10:00
Polní cesta RCV 8 - Horčápsko
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2019 28.02.2019 08:00
Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2019 25.02.2019 09:00
Malý Újezd - PC C2 a C32 s odvodněním
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2019 26.02.2019 08:30
Záchranný archeologický výzkum při stavbách polních cest na Semilsku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2019 18.02.2019 13:00
KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k. ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 08:30
Geotechnický průzkum pro KoPÚ k.ú. Hostějov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2019 14.02.2019 09:00
všechny zakázky