Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mokřady 1, 2, 3 k.ú. Český Herálec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 02.05.2024 08:00
PD pro realizaci vodní nádrže "U Rozcestí" a "U Trati" v k.ú. Popelín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 26.04.2024 10:00
Polní cesta HPC16 v k.ú. Potěhy
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 29.04.2024 08:00
Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 30.04.2024 08:00
PD - Polní cesta C1 v k.ú. Bratříkovice u Nechvalic, obec Nechvalice, okres Příbram
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písek u Jablunkova - dopracování
nadlimitní Příjem nabídek 10.04.2024 15.05.2024 09:00
Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov – II. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 14.05.2024 09:00
LBK 308 a LBK 309 v k. ú. Pesvice
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2024 16.05.2024 09:00
Údržba HOZ Skoronice
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2024 12.04.2024 08:00
PD - Polní cesta HC2a a HC2b v k.ú. Voltýřov, obec Klučenice, okres Příbram
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2024 18.04.2024 09:00
KoPÚ Bukovina u Přelouče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2024 19.04.2024 09:00
Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 24.04.2024 08:00
Výsadba NRBK 78 v k.ú. Skorkov u Herálce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2024 22.04.2024 08:00
R 193 - Cesta C11 v k.ú. Skalička n. Labem
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 19.04.2024 09:00
Podpora provozu a rozvoj ekonomického systému Microsoft D365BC 2024-2028
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 29.04.2024 10:00
všechny zakázky