Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky
podlimitní Příjem nabídek 25.01.2023 10.02.2023 09:00
Realizace Krajinotvorné nádrže VN1, tůně I a II, revitalizace toku, k.ú. Chotčiny
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 13.02.2023 09:00
Vodní nádrž VN2 (Jasan) a suchý poldr v k.ú. Vranín
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 13.02.2023 08:00
TDS a výkon KBOZP pro výstavbu MVN a tůní v k. ú. Chodská Lhota
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2023 08.02.2023 09:00
Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany 2023
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 09.02.2023 09:00
Část 2) Realizace LBK 5 a LBK 6 v k.ú. Vyskeř
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 08.02.2023 09:00
Část 1) Realizace LBK 6-9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 08.02.2023 09:00
Realizace LBK6-9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, LBK5 a LBK6 v k.ú. Vyskeř
podlimitní Zadávání 23.01.2023
Realizace LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty
nadlimitní Příjem nabídek 19.01.2023 23.02.2023 09:00
Výsadba v k.ú. Verneřice a k.ú. Blankartice
nadlimitní Zadávání 18.01.2023
Projekt 2: Výsadba LBC9, LBK64 a KZ1 v k.ú. Verneřice
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 21.02.2023 09:00
Projekt 1: Výsadba TEO1 k.ú. Blankartice
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 21.02.2023 09:00
PTK na zajištění tiskových služeb pro potřeby SPÚ
nadlimitní Zadávání 18.01.2023 03.02.2023 23:59
Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Kocléřov a KoPÚ Huntířov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2023 25.01.2023 10:00
Vodní nádrž N1 (Kozáky) v k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 06.02.2023 08:00
všechny zakázky