VÝZVA K ÚČASTI NA PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍHO A MZDOVÉHO SYSTÉMU PRO STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Datum poslední změny 12.02.2019 13:29:18

Dobrý den,

dovolujeme si Vás oslovit jménem Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“), v rámci přípravy veřejné zakázky na personální a mzdový systém.
V souladu s § 33 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Vám i dalším potenciálním dodavatelům nabízíme možnost vyjádřit se v rámci předběžné tržní konzultace (dále také „PTK“) k zadávací dokumentaci a pomoci formulovat zadávací podmínky tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh zadávacího řízení.
Cílem zadavatele je nastavení zadávacích podmínek tak, aby poskytly dodavatelům podrobnosti nezbytné pro účast v zadávacím řízení, byly co nejtransparentnější a nebyly stanoveny tak, aby bezdůvodně přímo nebo nepřímo vytvářely překážky hospodářské soutěže. Aktivní účast v PTK nemá vliv na následnou účast v zadávacím řízení.
Dokumenty k PTK:
1) Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci
2) Okruhy k PTK – okruhy témat, která budou předmětem diskuze na osobním jednání (obsaženo ve výzvě)
3) Zadávací dokumentace - návrh
Uvedené dokumenty jsou uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na internetové adrese: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_22953.html.
Případné další informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou uveřejňovány na profilu zadavatele a budou o nich informováni všichni dodavatelé, kteří projeví zájem účastnit se PTK.
Žádosti o účast na PTK včetně Vašich případných podnětů, návrhů či úpravy dokumentů prosím zasílejte do 22. 2. 2019 na e-mailovou adresu odbor.zakazky@spucr.cz nebo datovou schránkou.
Diskuze nad Vašimi podněty, otázkami a návrhy úprav bude vedena v rámci individuálních osobních setkání během měsíce února, případně března 2019 v sídle zadavatele. Pozvánky na osobní jednání budou distribuovány prostřednictvím e-mailů.
Předem Vám velice děkujeme za účast v PTK a těšíme se na další spolupráci.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace