Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky
Odesílatel Tereza Vodvářková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.12.2018 16:52:14
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. Viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (362.12 KB)