Veřejná zakázka: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 21810
Systémové číslo: P18V00004798
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ11354/2018-508101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007146
Datum zahájení: 23.11.2018
Nabídku podat do: 04.01.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající polní cesty HPC 1 na parcele KN 2167 v k. ú. Holedeč v délce 876 m, v kategorii P 5,0/30, s výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z asfaltobetonu.
Rekonstrukce stávající polní cesty VPC 2 na parcele KN 2003 v k. ú. Holedeč v délce 920 m v úseku mimo zastavěnou část obce, v kategorii P 4,0/30, s výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z penetračního makadamu. Součástí stavby je vsakovací drén umístěný na parcele KN 2147. Podél cesty bude nutno provést kácení dřevin, za které bude realizována dosadba jednotlivých stromů.
Rekonstrukce stávající polní cesty HPC 2 na parcele KN 868 v k. ú Stránky v délce 399 m, v kategorii P 5,0/30, s výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z asfaltobetonu. Polní cesty HPC 1 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky tvoří jednu polní cestu vedoucí přes dvě katastrální území.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 14 240 582 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky