Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2018 12:45:07
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, uveřejňuje Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 2. Viz příloha.

S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2.pdf (272.08 KB)