Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2018 12:31:48
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Viz příloha.

S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (270.63 KB)