Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Količín
Odesílatel Petr Šošolík
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2017 14:12:39
Předmět Výzva

Dobrý den,
zasílám Výzvu k podání nabídky na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Količín.

S pozdravem

Ing. Petr Šošolík
odborný rada

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88 I 760 41 Zlín
tel: + 420 725 901 845
e-mail: p.sosolik@spucr.cz
www.spucr.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídky KoPÚ Količín_podepsano.pdf (430.96 KB)