Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a Žebráky, část 2: k.ú. Žebráky
Odesílatel Miroslava Balvínová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2016 12:52:16
Předmět Dodatečné informace č. 3

Vážení,
Zadavatel uveřejňuje dodatečnou informaci č. 3. Bližší znění je uvedeno v příloze.

Zadavatel dále upozorňuje, že se jedná o dodatečnou informaci pouze k části 2: k.ú. Žebráky. Část 1: k.ú. Kočov zůstává beze změny.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 3.pdf (221.52 KB)
- Příloha č. 3 - Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny_část 2 k.ú. Žebráky_final.xlsx (20.34 KB)