Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a Žebráky, část 2: k.ú. Žebráky
Odesílatel Miroslava Balvínová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2016 10:31:19
Předmět Dodatečné informace č. 2

Vážení,
Zadavatel uveřejňuje dodatečnou informaci č. 2. Bližší znění je uvedeno v příloze.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 2.pdf (231.32 KB)