Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile
Odesílatel Silvie Johanesová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2023 12:58:00
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele včetně Zprávy o hodnocení nabídek


Přílohy
- Oznameni_o_vyberu_dodavatele_Nemile_podepsano.pdf (430.05 KB)
- Zprava_o_hodnoceni_nabidek_Nemile.pdf (309.95 KB)