Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
Odesílatel Kateřina Douchová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2023 13:20:16
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel obdržel dne 24. 3. 2023 pod č.j. SPU 118773/2023 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce.
V příloze Vám zasíláme vysvětlení dotazů účastníka řízení.

S pozdravem
Ing. Kateřina Nejedlá


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_4.pdf (291.40 KB)