Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení KoPÚ Domoušice a části Konětopy u Pnětluk
Odesílatel Ivana Vernerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2023 15:53:09
Předmět Výzva k podání nabídek ve ZPŘ

Vážení,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k předložení nabídky pro veřejnou zakázku s názvem - KoPÚ Domoušice a části Konětopy u Pnětluk.

S pozdravem Beranová Ivana


Přílohy
- Výzva KoPÚ Domoušice.pdf (383.78 KB)