Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace krajinotvorných a protierozních opatření v k.ú. Němčičky u Hustopečí
Odesílatel Lucie Kuchtíčková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2023 13:15:25
Předmět Výzva k podání nabídek

zadavatel uveřejňuje výzvu k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_podepsáno.pdf (539.03 KB)
- přílohy výzvy 1-2 a 3b-8.zip (16.09 MB)