Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba HOZ Velké Chvojno
Odesílatel Diana Frančáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2022 11:35:01
Předmět Výzva k podaní nabídky Údržba HOZ Velké Chvojno

Vážení dodavatelé,
oslovujeme vás výzvou k podaní nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Údržba HOZ Velké Chvojno"
Zbývající část zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidky_Udrzba_HOZ_Velke_Chvojno.pdf (891.92 KB)