Veřejná zakázka: Údržba HOZ Velké Chvojno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 40228
Systémové číslo: P22V00003027
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 150143/2022
Datum zahájení: 07.10.2022
Nabídku podat do: 14.10.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Velké Chvojno
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k. ú. Velké Chvojno, ORP Ústí nad Labem, povodí Ohře – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočných profilů HOZ. Posečený porost bude vyhrabán a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále dojde k odstranění napadaných kmenů a větví stromů, které brání volnému průtoku vody. Nevyužitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na třech objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 0,916 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 131 700 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky