Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup manažerských a referentských mobilních telefonů III
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2022 17:16:45
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky.


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_sign.pdf (355.87 KB)
- Priloha_č_1 - Kryci list.docx (37.68 KB)
- Příloha č_2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (26.42 KB)
- Příloha č_3 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (30.31 KB)
- Příloha č_4 - Čestné prohlášení odpovědné zadávání.docx (27.13 KB)
- Příloha č_5 - Návrh kupní smlouvy.docx (57.57 KB)
- Příloha č_6 - Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zajmu.docx (27.17 KB)
- Příloha č_7 - Etický kodex dodavatele.docx (41.18 KB)