Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev
Odesílatel Dana Vokatá
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2022 08:31:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace č.1

Uveřejňujeme Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace č.1 společně s upravenou Přílohou č. 3 - Krycí list nabídky.


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_c_1.pdf (302.28 KB)
- Příloha č. 3-Krycí list nabídky.docx (73.81 KB)