Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Vodní nádrž VN1 (Havran) v k.ú. Vranín
Odesílatel Alexandra Malcová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2022 12:29:44
Předmět Prodloužení lhůty k podání nabídek

Dobrý den,

pro zakázky hrazené z NPO je nutné stanovit lhůtu pro podání nabídek: zákonná lhůta 11 pracovních dnů + 2 pracovní dny navíc.
Z tohoto důvodu prodlužujeme lhůtu k podání nabídek do 25. 5. 2022 9:00 hod.


S pozdravem


Ing. Alexandra Malcová
KPÚ pro Kraj Vysočina