Veřejná zakázka: Vodní nádrž VN1 (Havran) v k.ú. Vranín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 38061
Systémové číslo: P22V00000861
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-026945
Datum zahájení: 05.05.2022
Nabídku podat do: 25.05.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodní nádrž VN1 (Havran) v k.ú. Vranín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zájmové území se nachází jihovýchodně od zastavěné části obce Vranín na levém břehu toku Vranínského potoka. VN1 bude sloužit k zadržování vody v krajině, k retenci a zlepšení hydrologické situace. Bude mít významný krajinotvorný účinek, díky kterému z krajiny opět vznikne ekologicky významné území se všemi doprovodnými přirozenými změnami flóry a fauny. Bude vybudována obtoková, částečně zahloubená nádrž, hráz údolného a bočného typu. Hloubka vody v patě návodního líce bude 1,8 metrů. Délka hráze 305,5 metrů, délka volné hladiny 183,0 metrů, nejnižší kóta nádrže 476,20 m n. m. Plocha při hladině zásobní je 12 740 m2. Objem vody při hladině zásobní 11 230 m3. Stavba bude členěna na objekty: práce v zátopě, hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv - průleh, odběrný objekt a potok, tůně, sadové úpravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 360 602 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky