Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Vodní nádrž VN1 (Havran) v k.ú. Vranín
Odesílatel Alexandra Malcová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2022 11:33:38
Předmět Oprava návrhu Smlouvy o dílo

Dobrý den,
zadavatel Vám sděluje, že dnešního dne byla provedena výměna přílohy č. 5 Návrh smlouvy o dílo na stavební práce NPO z důvodu změny ustanovení čl. V. odst. 4, resp. odst.5.

S pozdravem

Ing. Alexandra Malcová
KPÚ pro Kraj Vysočina