Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vodní nádrž VN1 (Havran) v k.ú. Vranín
Odesílatel Alexandra Malcová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2022 08:09:11
Předmět Výzva

Dobrý den,

zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.
Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_38061.html).

S pozdravem

Ing. Alexandra Malcová
KPÚ pro Kraj Vysočina


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_ve_ZPR_-_VN1_Havran_v_k.u._Vranin (1).pdf (362.97 KB)