Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov
Odesílatel Jitka Kučerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2022 15:03:50
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Vážení účastníci, v příloze Vám předkládám vysvětlení ZD č. 5 spolu s přílohami.
S pozdravem
Ing. Jitka Kučerová


Přílohy
- vysvetleni_ZD_5_Revnicov_D6_ep.pdf (352.97 KB)
- Priloha_c_3_smlouva_o_dilo_upr_D5.docx (99.58 KB)
- priloha_c_4_soupis_praci_D5_202004012 - Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov_3 (zadání).xml (972.65 KB)
- priloha_c_4_soupis_praci_D5_202004012 - Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov_3 [zadání].xlsx (498.18 KB)