Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Větrolamy Sinutec a Jablonec u Libčevsi
Odesílatel Ivana Vernerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2022 14:03:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / zadávací dokumentace

Vážení, zadavatel tímto na základě žádosti o vysvětlení ZD poskytuje uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 (viz přílohy).
S pozdravem Beranová


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (331.95 KB)
- Příloha č. 6 Soupis prací - Větrolamy VTL1 a VTL2 v k.ú. Sinutec a Jablonec u Libčevsi.xlsx (163.55 KB)