Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice - TDS a koordinátor BOZP
Odesílatel Gabriela Poláková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2021 07:30:24
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé, zasíláme Vám Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou akci. Přílohy k Výzvě jsou uloženy v sekci Zadávací dokumentace. Za nabídky předem děkujeme. S pozdravem G. Poláková


Přílohy
- 2021_VZ24_Ledčice_HC3_TDS_KoBOZP_Výzva k podání nabídek EL_el_podepsano.pdf (387.18 KB)