Veřejná zakázka: Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice - TDS a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36654
Systémové číslo: P21V00004731
Evidenční číslo zadavatele: SP11467/2021-537207 VZ 24/2021
Datum zahájení: 01.12.2021
Nabídku podat do: 09.12.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice - TDS a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů pro stavbu:
Název stavby: Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice.
Popis stavby: Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice včetně protierozního příkopu PŘ 3 N a výsadby doprovodné zeleně IP20 s následnou tříletou rozvojovou péčí. Polní cesta HC 3 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/30. Odvodnění vozovky je v celé délce řešeno jednostranným příčným sklonem 2,5 % do navrženého příkopu PŘ 3 N. Komunikace je navržena ze štěrkodrti o mocnosti 300 mm, štěrkodrť bude překryta asfaltovým betonem o mocnosti 110 mm.

Stavební objekty a provozní soubory:
494/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
494/16-1 - SO 101 Polní cesta HC 3
494/16-2 - SO 301 Příkop PŘ 3 N
494/16-3 - SO 801 Výsadba doprovodné zeleně IP20
494/16-4 - SO 801 Výsadba - následná 3 letá péče

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 206 109 Kč bez DPH
  Technický dozor: 164 887,00 Kč
  Koordinátor BOZP: 41 222,00 Kč

Místo plnění

 • Mělník

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky