Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS a koordinátor BOZP
Odesílatel Gabriela Poláková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2021 08:56:00
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé, zasíláme Vám Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou akci. Přílohy k Výzvě jsou uloženy v sekci Zadávací dokumentace. Za nabídky předem děkujeme. S pozdravem G. Poláková


Přílohy
- 2021_VZ21_Skramouš_HPC3_OP1_TDS_KoBOZP_Výzva k podání nabídek EL_el_podepsano.pdf (386.71 KB)