Veřejná zakázka: Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 36649
Systémové číslo: P21V00004726
Evidenční číslo zadavatele: SP11464/2021-537207 VZ 21/2021
Datum zahájení: 30.11.2021
Nabídku podat do: 08.12.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů pro stavbu:
Název stavby: Stavba polní cesty HPC3 s ozeleněním, odvodňovací příkop OP1 se souvisejícím propustkem, Mšeno, Skramouš
Popis stavby: Rekonstrukce, případně výstavba polní cesty HPC3 včetně odvodňovacích prvků a výsadby doprovodné zeleně s následnou tříletou rozvojovou péčí. Parametry cesty: P 5/30, od staničení 0,625 km P 3/30, délka polní cesty HPC3 – 831 m. Komunikace je navržena ze štěrkodrti mocnosti 300 mm, štěrkodrť bude překryta penetračním makadamem mocnosti 100 mm. Celá konstrukce bude uzavřena dvojnásobným živičným nátěrem. Současně dojde ke stavbě ochranného odvodňovacího příkopu OP1 včetně propustku. Při stavbě HPC3 dojde ke křížení IS: vodovod DN50 - SV a.s. a nadzemní vedení VN - ČEZ Distribuce a.s.

Stavební objekty a provozní soubory:
SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)
SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3
SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš
SO 303 - Propustek u OP1 – hradí město Mšeno
SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 143 610 Kč bez DPH
  Technický dozor: 114 888,00 Kč
  Koordinátor BOZP: 28 722,00 Kč

Místo plnění

 • Mělník

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky