Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice
Odesílatel Michaela Šmolíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2021 10:43:56
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
v příloze zasíláme Výzvu k podání nabídek.


Přílohy
- 00) Výzva k podání nabídek ve ZPŘ_Hlohovice.pdf (434.48 KB)