Veřejná zakázka: Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 36705
Systémové číslo: P21V00004782
Evidenční číslo zadavatele: SP12047/2021-504201
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby polní cesty C10 v katastrálním území Hlohovice, v okresu Rokycany, v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlohovice a v navazující části k. ú. Mostiště u Hlohovic.

V rámci veřejné zakázky bude provedeno:
- výstavba hlavní polní cesty C 10
- vybudování propustků (v místě napojení na silnici č. III/23319 a přes Vejvanovský potok)
- zřízení napojení na silnici č. III/23319
- zřízení výhyben a sjezdů
- odvodnění pomocí trativodů a příkopů
- výsadba dřevin v prostoru podél polní cesty před Vejvanovským potokem

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 435 134 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků