Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
Odesílatel Šlajchrt Jan
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2021 16:17:38
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
v příloze zasíláme Výzvu k podání nabídky včetně příloh na veřejnou zakázku s názvem: "Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic".


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (412.75 KB)
- Přílohy.zip (27.53 MB)