Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice
Odesílatel Lucie Kuchtíčková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2021 12:37:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení ZD 2.


Přílohy
- vysvětlení ZD 2_podepsáno.pdf (425.86 KB)
- Pril 02 SoD_verze 18-8-2021.docx (145.72 KB)
- Pril 03 Položkový výkaz činností_verze 18-8-2021.xlsx (31.71 KB)