Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba HOZ Rasošky II.
Odesílatel Diana Frančáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2021 13:02:28
Předmět Výzva k podaní nabídky "Údržba HOZ Rasošky II."

Vážení dodavatelé,
oslovujeme vás výzvou k podaní nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Údržba HOZ Rasošky II.".
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva Údržba HOZ Rasošky II.pdf (377.83 KB)