Veřejná zakázka: Údržba HOZ Rasošky II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 34717
Systémové číslo: P21V00002793
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 241414/2021
Datum zahájení: 21.07.2021
Nabídku podat do: 02.08.2021 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Rasošky II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Rasošky, okres Náchod, ORP Jaroměř, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočného profilu HOZ. Dále bude provedeno čištění HOZ od nánosu sedimentu. Vytěžená ornice z profilu HOZ bude vodorovně přemístěna na vzdálenost do 9 km na p.p.č. 900/7 v k.ú. Smiřice, kde bude rozprostřena v tloušťce do 10 cm. Na pozemku p.p.č. 900/7 v k.ú. Smiřice bude před samotným rozhrnutím ornice provedeno odstranění vysokého divokého porostu a jeho vyhrabání. Dále budou odstraněny křoviny plošně z celého pozemku. Veškerá pokosená hmota z HOZ i uvedeného pozemku včetně nevyužitelné dřevní hmoty bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 1,064 km a na pozemku p.p.č. 900/7 v k.ú. Smiřice, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 492 534 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků