Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení KoPÚ Rybniště
Odesílatel Ivana Beranová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2021 14:28:19
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,

v příloze předkládáme změnu zadávací dokumentace č. 1 včetně nové přílohy k ZD č. 2 a č. 3.

S pozdravem

Beranová


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1.pdf (343.46 KB)
- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky ve formě závazného vzoru návrhu smlouvy – příloha č. 2 ZD.docx (150.19 KB)
- Příloha č. 2 - Položkový výkaz činností - pro stanovení nabídkové ceny, včetně harmonogramu plnění hlavních celků – příloha č. 3 ZD.xlsx (30.45 KB)