Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Molenburk
Odesílatel Marika Chválová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 13:04:41
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky podepsaná.pdf (417.87 KB)