Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice
Odesílatel Ivana Capoušková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2021 15:55:03
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace v pořadí č. 2 k 1. žádosti dodavatele.


Přílohy
- PC_Kobylníky_Čeradice_vysvětleni_ ZD_2.pdf (379.55 KB)
- PC HC1 v k.ú. Kobylníky s PC HC5 v k.ú. Čeradice_soupis prací_.xlsx (132.25 KB)