Veřejná zakázka: Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 34155
Systémové číslo: P21V00002231
Evidenční číslo zadavatele: SP5762/2021-537204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-031428
Datum zahájení: 16.06.2021
Nabídku podat do: 09.07.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Polní cesty HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice u Pálečku budou realizovány v nezastavěném území mezi hospodářskými pozemky a budou sloužit k jejich dopravní obsluze a zprůchodnění krajiny. V rámci ukončených pozemkových úprav v k. ú. Kobylníky a Čeradice u Pálečku byly tyto cesty určeny k realizaci dle plánu společných zařízení. Obě cesty byly navrženy v kategorii P4/30, vozovka 3,5m a 2x 0,25 krajnice z penetračního makadamu s nátěrem a z asfaltového betonu. Na polní cestě HC1 v k. ú. Kobylníky jsou navrženy 2 hospodářské sjezdy bez propustku a 1 výhybna. U cesty je dále navržen interakční prvek IP1 – doprovodná zeleň (třešeň ptačí – 5ks, délka výsadby 163 m). Připojení bude na silnici III/23728. Na polní cestě HC5 v k. ú. Čeradice u Pálečku jsou navrženy 4 hospodářské sjezdy (2 sjezdy bez propustku, 2 sjezdy s trubním propustkem) a 1 výhybna. U cesty je navržen interakční prvek IP1 – doprovodná zeleň (třešeň ptačí - 10ks, délka výsadby 328 m). Cesta se bude připojovat na silnici III/23729. U obou cest bude řešeno odvodnění zemní pláně a příčné i podélně odvodnění vozovky (dle projektu). Stavba bude v k. ú. Kobylníky realizována na pozemku p. č. 320 a délka cesty v tomto úseku bude 683 m. V k. ú. Čeradice u Pálečku se bude výstavba provádět na pozemku p. č. 409 a délka cesty v tomto úseku bude 329 m.

Realizace bude provedena dle projektové dokumentace vypracované firmou AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 770 915 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky