Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
Odesílatel Zdeněk Bořil
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2021 14:57:52
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1_Urcice.pdf (306.20 KB)
- P3_Položkový výkaz činností-KoPU-Urcice.xlsx (30.73 KB)