Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2021 16:50:27
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 11

Vážení uchazeči,
na základě žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace Vám zadavatel poskytuje Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 11, spolu s přílohami.

S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 11.pdf (388.77 KB)
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky ve formě závazného vzoru návrhu smlouvy.docx (140.40 KB)
- Příloha č. 3 Položkový výkaz činností – pro stanovení nabídkové ceny, včetně harmonogramu plnění hlavních celků.xlsx (30.78 KB)