Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava
Odesílatel Zuzana Kvíčalová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2021 13:04:08
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Vážení,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava" předkládá v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doplnění zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.


S pozdravem

Ing. Zuzana Kvíčalová
KPÚ pro Liberecký kraj


Přílohy
- Doplneni_ZD.pdf (324.92 KB)
- 0_Zadavaci_dokumentace - uprava.pdf (522.25 KB)
- Priloha_c.8_CP_o_papiru_pro_tisk.docx (37.14 KB)