Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení KoPÚ Velké Chvojno, KoPÚ Malé Chvojno
Odesílatel Ivana Beranová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 13:59:05
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,
v příloze předkládáme změnu zadávací dokumentace včetně nové přílohy k ZD č. 12.

S pozdravem

Beranová


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1.pdf (616.73 KB)
- Příloha č. 1 - Čestné prohlášení o papíru použitém pro tisk dokumentů předávaných.docx (26.07 KB)