Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
Odesílatel Ivana Vernerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2021 11:31:08
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 6

Vážení uchazeči,
na základě žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace Vám zadavatel poskytuje Vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 6 (viz příloha)

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 6 je uveřejněno opakovaně, neboť předchozí uveřejnění bylo nazváno nepřesně "Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace".

S pozdravem Ivana Beranová


Přílohy
- Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 6.pdf (389.65 KB)
- Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – pro stanovení nabídkové ceny, včetně harmonogramu plnění hlavních celků - příloha č. 3 ZD.xlsx (25.69 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o papíru použitém pro tisk dokumentů předávaných v listinné podobě - příloha č. 12 ZD.docx (26.07 KB)