Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.
Odesílatel Ivana Beranová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 12:49:33
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
zadavatel Vám na základě žádosti uchazeče poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
S pozdravem Ivana Beranová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (338.56 KB)
- DO-6-13387 technická zpráva.pdf (332.54 KB)
- 2021 - HPC1, VPC12 a VON (zadání).xml (98.46 KB)