Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.
Odesílatel Ivana Beranová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2021 08:06:05
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na VZMR - viz přiložený soubor.

S pozdravem

Ivana Beranová


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.pdf (542.31 KB)
- Přílohy k výzvě.zip (13.38 MB)