Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
Odesílatel Ivana Beranová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.02.2021 15:18:50
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážení, zadavatel tímto na základě žádosti o vysvětlení ZD poskytuje uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku Vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 2 (viz přílohy).
S pozdravem Beranová


Přílohy
- Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2.pdf (684.20 KB)
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky ve formě závazného vzoru návrhu smlouvy.docx (123.15 KB)
- Příloha č. 3 Položkový výkaz činností – pro stanovení nabídkové ceny, včetně harmonogramu plnění hlavních celků.xlsx (25.66 KB)
- Opravená Zadávací dokumentace.pdf (507.45 KB)