Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení část 1. nákup referenčních mobilních telefonů
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2020 15:05:21
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky.
S pozdravem Mgr. Marie Konvičná


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_el.podpis.pdf (341.80 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (34.64 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (25.40 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (29.52 KB)
- Příloha č. 4 Návrh smlouvy - nákup referenčních mobilních telefonů.docx (68.83 KB)